Beknopte biografie Henk Krist

Henk krist (1952) groeide op Friesland, een regio in het noorden van Nederland,  met een eigen taal en cultuur. De taal, het Fries, kent veel overeenkomsten met een aantal Scandinavische talen. De naam Krist is nota bene een Scandinavische achternaam.

Zijn ouders waren streng christelijk. De schilder zijn vader zat in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp, maar wist dit te overleven. In deze benauwend tragische periode verloor hij zich in knutselen, tekenen en dromen.

Aanvankelijk koos Henk Krist voor een baan als verpleegkundige in de psychiatrie, iets wat hem sterk heeft gevormd met betrekking tot het kijken en observeren van de wereld en zijn bewoners. De weerslag ervan vertaalt zich terug in de beeldtaal van zijn schilderijen.

Na tien jaar werk in de psychiatrie koos hij voor het vrije kunstenaarsbestaan. Hij volgde een opleiding aan de kunstacademie Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, de stad die in 2018 bovendien Culturele Hoofdstad van Europa is.

De mens en zijn plek blijft voor Henk Krist een onuitputtelijke inspiratiebron. De pijn, de vreugde, de eenzaamheid en vervreemding, het zijn de grote existentiële thema’s in zijn oeuvre.

Zijn stijl, alhoewel moeilijk te duiden, houdt het midden tussen bewust naïef, houterig en melancholisch, al is het ook een vorm van camp en kitsch, bevolkt  met Fellini-achtige figuren.

Exposities

De titel van een omvangrijk, in 2007 uitgegeven boek over de persoon en het werk van de kunstenaar had niet voor niets de titel: Wat  te doen op aarde.

Friese kunstenaar van het jaar met een overzichts tentoonstelling in museum Heerenveen

Krist is een evenwichtskunstenaar, voortdurend balans zoekend tussen het tragische en het komische. Daar sluiten de titels van zijn werken, al spelenderwijs, bij aan. Ze vormen een essentieel onderdeel van de voorstelling.

In zijn loopbaan als kunstenaar, inmiddels 35 jaar, exposeerde Henk Krist talrijke malen in zowel binnen- als buitenland. En dat is tot op heden het geval.

Zijn werk bevindt zich in een aantal verzamelingen van belangrijke en vooraanstaande Nederlandse galeries, kunstliefhebbers en particulieren.

Muziek

Het was Krist zijn gereformeerde jeugd die doorslaggevend was voor zijn besluit om een opleiding orgel te volgen, later werd aangevuld met een studie piano.

De schilder bespeelt zo nu en dan het kerkorgel, met recitals op festivals en in kleine kring. Hij doet dat vaak met eigen composities, die hij schertsend “moderne psalmen” noemt.

In 2012 maakte hij de cd Krist speelt Krist, met een serie minimale nummers op de vleugel.  (https://www.youtube.com/watch?v=uJhhNgnCFOk )

 

Karakteristiek voor de schilder-muzikant zijn denken is aantal uitspraken over de manier waarop hij tegen het leven, de wereld en de kunst aankijkt:

“Er is niets vreemder en ook niets boeiender dan de werkelijkheid van het “gewone” .

“Zien waar je naar kijkt en luisteren naar wat je hoort, daar gaat het om in de kunsten.”

 

 

Verwijzingen en links naar het werk en leven van Henk Krist:

 

 

De woonboot met op het dek moeder Krist